Board logo

標題: 京都 - 常寂光寺、清涼寺 [打印本頁]

作者: chiu3536    時間: 2012-4-26 Thu 11:13     標題: 京都 - 常寂光寺、清涼寺

常寂光寺

圖片附件: IMG_0717.jpg (2012-4-26 Thu 11:13, 379.03 KB) / 該附件被下載次數 160
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90314圖片附件: IMG_0720.jpg (2012-4-26 Thu 11:13, 482.27 KB) / 該附件被下載次數 153
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90315圖片附件: IMG_0726.jpg (2012-4-26 Thu 11:13, 246.8 KB) / 該附件被下載次數 163
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90316圖片附件: IMG_0729.jpg (2012-4-26 Thu 11:13, 288.54 KB) / 該附件被下載次數 154
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90317圖片附件: IMG_0736.jpg (2012-4-26 Thu 11:13, 200.78 KB) / 該附件被下載次數 153
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90318圖片附件: IMG_0737.jpg (2012-4-26 Thu 11:13, 398.04 KB) / 該附件被下載次數 147
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90319圖片附件: IMG_0742.jpg (2012-4-26 Thu 11:13, 202.77 KB) / 該附件被下載次數 158
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90320圖片附件: IMG_0744.jpg (2012-4-26 Thu 11:13, 290.13 KB) / 該附件被下載次數 149
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90321


作者: chiu3536    時間: 2012-4-26 Thu 11:14

清涼寺

圖片附件: IMG_0753.jpg (2012-4-26 Thu 11:14, 292.26 KB) / 該附件被下載次數 153
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90322圖片附件: IMG_0754.jpg (2012-4-26 Thu 11:14, 278.63 KB) / 該附件被下載次數 150
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90323圖片附件: IMG_0757.jpg (2012-4-26 Thu 11:14, 208.73 KB) / 該附件被下載次數 153
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90324圖片附件: IMG_0758.jpg (2012-4-26 Thu 11:14, 308.56 KB) / 該附件被下載次數 151
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90325圖片附件: IMG_0761.jpg (2012-4-26 Thu 11:14, 156.45 KB) / 該附件被下載次數 144
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90326圖片附件: IMG_0762.jpg (2012-4-26 Thu 11:14, 276.27 KB) / 該附件被下載次數 154
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90327圖片附件: IMG_0765.jpg (2012-4-26 Thu 11:14, 346.55 KB) / 該附件被下載次數 156
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90328圖片附件: IMG_0767.jpg (2012-4-26 Thu 11:14, 267.54 KB) / 該附件被下載次數 141
http://photo100fun.com/attachment.php?aid=90329


作者: 愛粉絲    時間: 2012-4-26 Thu 11:24


作者: jackson    時間: 2012-4-26 Thu 14:23

引用:
原帖由 chiu3536 於 2012-4-26 11:14 發表
清涼寺

多謝分享!
如果在#0753的石塊上影埋 ~ 寫經xxx!就very good喇!

作者: sam    時間: 2012-4-26 Thu 18:34

引用:
原帖由 jackson 於 2012-4-26 Thu 14:23 發表


多謝分享!
如果在#0753的石塊上影埋 ~ 寫經xxx!就very good喇!
帶罐紅油去,〔xxx 到此一遊〕
作者: chiu3536    時間: 2012-4-27 Fri 12:37

引用:
原帖由 愛粉絲 於 2012-4-26 Thu 11:24 發表
  多謝觀賞  
作者: chiu3536    時間: 2012-4-27 Fri 12:38

引用:
原帖由 jackson 於 2012-4-26 Thu 14:23 發表


多謝分享!
如果在#0753的石塊上影埋 ~ 寫經xxx!就very good喇!
  多謝觀賞   下次去可以考慮
作者: chiu3536    時間: 2012-4-27 Fri 12:38

引用:
原帖由 sam 於 2012-4-26 Thu 18:34 發表

帶罐紅油去,〔xxx 到此一遊〕
多謝觀賞
歡迎光臨 photo100fun (http://photo100fun.com/) Powered by Discuz! 6.3.5